Rosa Vermeersch

°01/02/1926    † 06/09/2020

Echtgenote van wijlen de heer Albert Sabbe


Samen met de familie en allen die Rosa genegen zijn nemen we afscheid van haar rond de urne tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de St.-Pieterskerk, Parkwijk 1 te Kuurne op vrijdag 11 september 2020 om 10.00 uur.


Open rouwbrief