Roger Demol

°28/12/1922    † 25/09/2017

echtgenoot van wijlen mevrouw Maria Vanryssel (†04.02.2004)


Wij nodigen u beleefd uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartdienst rond de urne die zal plaatshebben in de St.-Amanduskerk te Bavikhove op zaterdag 30 september 2017 om 10.00 uur.

U krijgt de gelegenheid tot groeten na de plechtigheid.
Na de dienst zullen we de asurne van Roger herenigen met zijn echtgenote op de begraafplaats te Bavikhove.


Open rouwbrief