Rosa Herman

°14/02/1929    † 11/12/2021

Echtgenote van de heer Antoon Leconte († 26.7.2008)


We hebben met eerbied gevolg gegeven aan Rosa haar laatste wens om in intieme kring afscheid te nemen van haar in de St.-Godelievekerk te Heule-Watermolen.


Open rouwbrief