Elisabeth Detavernier

°21/09/1940    † 11/05/2019

echtgenote van de heer José Deleersnyder


Samen met de familie en allen die Betty genegen waren, nemen we afscheid van haar rond de urne tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de aula Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk op zaterdag 18 mei 2019 om 11.30 uur. U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst. Bijeenkomst om 11.15 uur.


Open rouwbrief