Christiane Demets

°24/05/1949    † 11/01/2023

Echtgenote van de heer Eddy Meyhui.


Het afscheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de aula van het uitvaartcentrum Vanwynsberghe, Sint-Michielsweg 11 te Kuurne, op donderdag 19 januari 2023 om 11 uur.


Open rouwbrief