Germaine Clement

°03/10/1924    † 06/08/2020

echtgenote van de heer Roger Lafaut (†17.08.1988)


Samen met de familie en allen die Germaine genegen zijn nemen we afscheid van haar tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de Dekanale kerk Sint-Tillo te Izegem op vrijdag 14 augustus 2020 om 11.00 uur. U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst. De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op de begraafplaats van Izegem, Nederweg.


Open rouwbrief