Dorine Adam

°24/05/1961    † 09/11/2021

Echtgenote van de heer Dan Vanwynsberghe


We hebben met eerbied gevolg gegeven aan Dorine haar laatste wens om in intieme kring afscheid te nemen van haar in de aula van het crematorium "Uitzicht" te Kortrijk.


Open rouwbrief